Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní zkratky

 

Zde máte krátké a laické vysvětlení většiny zkratek, se kterými se v inzerátu můžete setkat. Je to staženo z materiálů pana Martina Říhy

 

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ

L2Hga - L-2 hydroxyglutarové acidurie je  autozomálně recesivní onemocnění plemene SBT. Označení CLEAR znamená, že je zvíře onemocnění prosté. Pokud jsou oba rodiče CLEAR, jsou všechna štěňata po rodičích CLEAR a potomci, ani jejich potomci, jsou li kryti CLEAR jedincem, nemusí být testováni.

 HC - Dědičná katarakta je oční onemocnění SBT. Označení CLEAR znamená, že je zvíře onemocnění prosté. Pokud jsou oba rodiče CLEAR, jsou všechna štěňata po rodičích CLEAR a potomci, ani jejich potomci, jsou li kryti CLEAR jedincem, nemusí být testováni.

DNA - jedná se pouze o zjištění DNA profilu pro případné určení paternity či maternity štěňat, se zdravím nemá nic společného.

NADSTANDARDNÍ VYŠETŘENÍ

DKK A/A - tato zkratka označuje RTG vyšetření kyčelních kloubů. Stupeň A je negativní, nejtěžší je stupeň E.

DKL 0/0 - tato zkratka označuje RTG vyšetření loketních kloubů. Stupeň 0 je negativní, nejtěžší je stupeň 3.

PL 0/0 - luxace pately, neboli kolenního kloubu. Stupeň 0 je negativní, nejtěžší je stupeň 4.

OCD - luxace ramenního kloubu - postižen - nepostižen.

 PHPV - je spolu s dalšími očními vyšetřeními zjištěno oftalmologickým vyšetřením. Specializovaný veterinář zjistí pohledem a prosvícením oka mimo jiné i  onemocnění jako:  Microphathalmie, Palpebrální aplazie/Kolobom, Artezie punct. lacrimale, Peristentní pupilární membrána, Goniodyslazie, PHTVL/PHPV, CEA, Entropium, Ektropium/Euryblepharon, Distichiasis, Trichiasis, Korneální dystrofie, Katarakta, Luxace čočky a PRA.

Doppller srdce -  echokardiografické vyšetření srdce.

Jak roste informovanost zájemců, roste i tlak na chovatele, kteří nechávají svá zvířat vyšetřit, někdy pouze za komerčním účelem, proto se můžeme v inzerátech setkat s různými “návnadami” na zájemce. Ať jsou to již šampionáty z balkánských zemí, kde je pes většinou ve výstavním kruhu sám a “utrpí” výhru a stane se šampiónem za jediný víkend, nebo větou “disponuje mnoha zdravotními vyšetřeními”. Nikdy se nenechte tímto uchlácholit a vyžadujte výše uvedené zkratky, popř. protokoly o vyšetření.

ZKRATKY, SE KTERÝMI SE MŮŽETE U SBT SETKAT:

A1-3 - soutěže agility. Čím vyšší číslo, tím větší náročnost - obtížnost.

Apr 1 - 3 - ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI PSA odpovídá oddílu B a C dle IPO1-3.

BH - zkouška doprovodného psa dle IPO- prověřuje ovladatelnost psa, nezahrnuje obranu ani stopu, ale je zaměřena na vyrovnanost a ovladatelnost psa v běžném městském ruchu i na cvičišti.

BHT+J - barvářské zkoušky honičů pro teriéry a jezevčíky- konají se pouze na černé zvěři. Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře se zvláštním zřetelem na zvěř černou a musejí ověřit schopnosti psa při lovu černé zvěře, zvláště pak při jejím dosledu. Na těchto zkouškách lze zadávat loveckou upotřebitelnost na základě splnění limitních disciplín.

BIG - Best In Group - vítěz skupiny FCI.

BIS - Best In Show - do této soutěže nastupují všichni jedinci, kteří daný den obdrželi titul BIG - Vítěz skupiny.

BOB - Best Of Breed - vítěz plemene, kterého rozhodčí určí jako nejlepšího z vystavovaných jedinců téhož plemene na výstavě.

BOG - Best Of Group - znamená totéž jako BIG.

BZ - barvářské zkoušky - absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře. Náročnost barvářských zkoušek by měla být úměrně přizpůsobena lovecké praxi, zejména na pobarvené stopě staré více než 12 hodin.

CAC - Certificat d´Aptitude au Championat - čekatelství na národní titul šampióna krásy. CAC se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) ohodnoceným známkou “výborný 1”, na výstavách mezinárodích, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice.

CACIB - Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté - čekatelství na mezinárodní titul šampióna krásy - Interchampion. Udělení 4x CACIB při splnění dalších podmínek může daný pes získat titul Ich., tedy Interšampión.

CACIT - Certificat d´Aptitude au Championat International de Travail - čekatelství na mezinárodní pracovní titul pro pracovně upotřebitelné psy (lovecká, služební plemena apod.)

CAJC - Certificat d´Aptitude au Junior Championat - čekatelství na národní titul „Šampión krásy mladých”. Je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých.

CCh. - Šampión krásy SBTC CZ - zadává se po získání předepsaného počtu bodů za tituly z jednotlivých výstav.

CJCh. - zadává se po získání předepsaného počtu bodů za tituly z jednotlivých výstav.

ČMKJ - Českomoravská kynologická jednota

ČMKU - Českomoravská kynologická unie

ČMMJ - Českomoravská myslivecká jednota

D - “dobrý”, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se trojce.

DKK A/A, A/B, B/C - je výše postižení onemocnění kyčelních kloubů, přičemž A/A, často uváděno pouze: neg., tedy negativní, hovoří o zdravých kloubech kyčelních. Písmeno před lomítkem a za lomítkem je hodnocení pro každou končetinu zvlášť. Čím dále je písmeno v pořadí abecedy, tím větší je postižení.

DLK 0/0, 0/1 - dysplazie loketního kloubu. Toto se uvádí na rozdíl od DKK čísly.

FCI - Fédération Cynologique Internationale - Mezinárodní kynologická federace založena v roce 1911. FCI sjednocuje chovatelské zásady, posuzování a vystavování čistokrevných psů.

FH 1-2 - nejvyšší speciální stopařská zkouška sportovní kynologie obsahující velmi náročné stopy. Patří do souboru zkoušek dle mezinárodního zkušebního řádu IPO. Vyšší číslo označuje větší náročnost.

FPr 1 -3 – ZKOUŠKA STOPAŘSKÁ odpovídá oddílu A dle IPO1-3

  1. (Ch. či Champ.) - držitel titulu šampión krásy. Pes či fena mohou obdržet titul Champion různých zemí. Každá země má svá pravidla pro udělení tohoto titulu. Podmínky pro udělení titulu „Český šampión” (nebo také „Národní šampión”) jsou získání ocenění min. 4x CAC alespoň ve dvou výstavních sezónách, min. od dvou různých rozhodčích a nejméně dva z nich musí být na výstavách mezinárodních. Pes s titulem „Champion” má právo být na výstavách mezinárodních, a to i v jiných zemích, hlášen do třídy šampiónů a na ostatních typech výstav do třídy vítězů. V některých balkánských zemích lze tento titul získat za jeden jediný víkend, ze dvou výstav.

CHS (ch.s., chvs.) - chovatelská stanice

I 1 až I 3 (anatomie) - dentes incisivi, zuby - řezáky, čísla označují zuby jdoucí v pořadí “za sebou”.

CWCh. - Klubový sportovní šampión. Zadává se v případě splnění určitých zkoušek z výkonu a dosažení předepsaného počtu bodů za ně.

ICH. (INT., nebo také Ich.) - Interšampión - “Mezinárodní šampión krásy”. Pokud pes či fena získá 4x CACIB, nejméně ve třech zemích (jeden musí být v zemi trvalého bydliště majitele psa, případně ze země původu daného plemene), nejméně od tří různých rozhodčích, a mezi udělením prvního a posledního (čtvrtého) ocenění CACIB musí uplynout doba delší než jeden rok. Podmínkou přiznání titulu Ich. je i to, že daný jedinec musí mít úplné tři generace předků zapsané v plemenných knihách FCI.

IPO 1 -3 - tříoddílová zkouška (stopa, poslušnost, obrana) dle Mezinárodního zkušebního řádu.

IPO - VO - PŘEDZKOUŠKA o třech oddílech.

JCH. (Jch.) - šampión mladých - pes či fena, kteří ve třídě mladých získají 3x titul CAJC, nebo 2x CAJC a 1x CAC do dvou let věku, od min. dvou různých rozhodčích, mohou získat titul “Český junior šampión”. Tento titul však neopravňuje psa k vystavovaní ve třídě šampiónů. Na výstavách v některých balkánských zemích se tento titul uděluje z jediné výstavy.

KC - Kennel Club - (britský) je nejstarším chovatelským klubem na světě. Vznikl v roce 1873. Je omezen pouze na chovatelské aspekty, organizuje mnoho různých druhů výstav např. ve Velké Británii, Jižní Africe, Austrálii.

KL - krycí list. Zamýšlené krytí se eviduje na tzv.krycím listě. Krycí list je jedním ze základních tiskopisů potřebných pro vystavení průkazů původů následně narozených štěňat.

Kl.v. (KV) - Klubová výstava, nebo se také může jednat o zkratku titulu “Klubový vítěz”. Kr.v. (KV) - Krajská výstava. Jedná se o výstavu (společně s Oblastní výstavou) nejnižšího stupně. Je určena plemenům uvedeným v propozicích výstavy. Nebo tato zkratka může také znamenat titul “Krajský vítěz”. Součástí krajských výstav, po dohodě s kluby jednotlivých plemen, mohou být i klubové nebo speciální výstavy určené pro jednotlivá plemena.

LZ - lesní zkoušky - splnění limitních disciplín nebo LZ v kterékoliv ceně kvalifikuje jezevčíky a teriéry, včetně všech plemen honičů (dle definice zákona) jako lovecky upotřebitelné pro vyhledání a dosled spárkaté zvěře v lesních honitbách a ve všech jiných honitbách, kde je plánován odstřel spárkaté zvěře.

M1 až M3 - dentes molares (zuby - stoličky).

MZŘ - mezinárodní zkušební řád (IPO).

N - “nedostatečný”, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se pětce, tedy, že pes není typický, či že jeho výkon byl jednoduše nedostatečný.

NV - národní výstava (je určena všem plemenům psů), nebo také se může jednat o zkratku titulu “Národní vítěz”.

NZŘ - národní zkušební řád, (např. pro sportovní kynologii zahrnuje zkoušky ZM-ZVV3, ZPO a ZPS, ale může se týkat i jiného zaměření kynologie).

OB 1- 3 - zkouška obedience.

OB z - základní zkouška obedience.

p.p. (PP) - průkaz původu.

P1 až P4 - dentes praemolares (třeňové zuby).

PK - plemenná kniha.

PL 0/0, 0/1 - vyšetření luxace pately (kolena)

PZ - podzimní zkoušky - splněním limitních disciplín nebo PZ v kterékoliv ceně kvalifikuje jezevčíka a teriéra jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře.

r.CAC (Res.CAC) - jedincům ohodnoceným známkou “výborný 2”, může rozhodčí udělit Res.CAC. Ten se uděluje zvlášť psovi a zvlášť feně ve třídách šampionů (vítězů), pracovní, otevřené a v mezitřídě, a to jen jedincům mimořádných kvalit, kterému by rozhodčí titul CAC zadal, pokud by nebyl na výstavě přítomen jedinec, který obdržel “výborný 1”, CAC. Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený (udělený) titul “Český šampión”, přiznává se CAC (jeho váha) jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení titulu si ověřuje sám majitel jedince s Res.CAC na sekretariátu ČMKU. r.CACIB (Res.CACIB) - psovi/feně na druhém místě, za jedincem, který obdržel ocenění CACIB (jen na výstavách mezinárodních), může rozhodčí udělit Res.CACIB.

RH-E - zkouška způsobilosti záchranného psa. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-F A - zkouška záchranného psa stopaře typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-F B - zkouška záchranného psa stopaře typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-FL A - zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání, typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-FL B - zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání, typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-L C - zkouška záchranného psa lavináře s typem obtížnosti C. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RHT A - zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách, typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RHT B - zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách, typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-W A - zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-W B - zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-W C - zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti C. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-W D - zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti D. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RTG DKK - rentgen kyčelních kloubů

SABT, SBT- Staffordshire Bullterrier – Stafordšírský bulteriér

S, P, O - stopa, poslušnost, obrana. Těchto zkratek se používá při vypisování dosažených bodů v dané zkoušce, tedy např: ZVV2 - S 93, P 99, O 95. Čím více dosažených bodů, tím lépe. Většinou je nejvyšší počet bodů 100, ale např. u ZM je max.50 za každý oddíl, ale naproti tomu např. v oddíle obrany u zkoušky ZPO2 je max.počet dosažených bodů 200.

Spr 1 - 3 - ZKOUŠKA OBRANÁŘSKÁ odpovídá oddílu C dle IPO1-3.

Stpr 1 - 3 - ZKOUŠKA VYHLEDÁVACÍ

SV - Speciální výstava. Tato výstava je pořádána 1x ročně pro každé plemeno svým klubem. Na této výstavě se zadává i ocenění CAC a CAJC.

SVP - speciální zkoušky z vodní práce - kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. Zkouší se podle zkušebního řádu pro zkoušky ohařů.

SZBK - Svaz záchranných brigád kynologů České Republiky.

U – „uspokojivý”, jedná se u o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se čtyřce.

U - všestranně lovecky upotřebitelný pes (takto je zapisován do plemenné knihy).

Upr 1 - 3 - ZKOUŠKA POSLUŠNOSTI odpovídá oddílu B dle IPO1-3

V – „výborný”, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se jedničce. Je-li u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je typický v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.

VD – „velmi dobrý”, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se dvojce. Jeli u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je „velmi dobrý” v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.

VZ BK - vytrvalostní zkouška Boxerklubu. Běh na 20 km.

VZ - všestranné zkoušky - jsou nejvyšším typem loveckých zkoušek. Pes, který je úspěšně absolvuje, může být v plemenné knize zapsán jako univerzálně lovecky upotřebitelný pes (zkratka U), což je důkazem jejich všestranných pracovních schopností v lese, v poli i ve vodě. Kvalifikují psy jako lovecky upotřebitelné k dohledávání a přinášení drobné zvěře a dosledu zvěře spárkaté.

ZKO - základní kynologická organizace (cvičiště psů)

ZLP1-3 - zkouška lavinových psů 1. -3. stupně, přičemž zkoušky se musí splňovat postupně a vzestupně, tedy zkouška

ZLP3 je z této série zkouškou nejnáročnější. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZLP-N - noční zkouška lavinových prací, prověřuje schopnosti psa vyhledávat zasypané osoby sněhem, přičemž zkouška je ztížena tmou. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZM - zkouška základního minima dle NZŘ, zkouška prověřující všestrannost (zahrnuje stopu, poslušnost a obranu).

ZMMP - všestranná zkouška základního minima ve sportovní kynologii malých plemen (stopa, poslušnost a spec.cviky) - určena pro plemena do výšky 45 cm.

ZMP 1-2 - všestranná zkouška (stopa, poslušnost, speciální cviky) malých plemen dle národního zkušebního řádu sportovní kynologie, určena pro všechny psy menší než 45 cm, bez dalšího omezení. Čísla znamenají stupně obtížnosti, přičemž ZMP2 je zkouška náročnější - těžší. Zkoušky se musí absolvovat postupně - vzestupně.

ZOP - zkouška ovladatelnosti psa, vytvořená Kynologickou jednotou Brno. Obsahuje nejzákladnější cviky poslušnosti.

ZPO 1-2 - zkouška psa obranáře ve sportovní kynologii (obsahuje poslušnost a obranu), pro oba stupně je stanovená minim.výška psa, která činní 45 cm. 1.stupeň je přípustný jak pro psy s p.p. tak bez p.p., 2.stupeň, podstatně náročnější zkouška na dva figuranty, je určena pouze psy s průkazem původu.

ZPS 1-2 (SP1-2) - zkouška psa stopaře ve sportovní kynologii (obsahuje poslušnost a stopy).

ZPU1-2 - zkouška pracovní upotřebitelnosti psa, vytvořená Kynologickou jednotou Brno. ZPU1 obsahuje základní cviky poslušnosti + u volitelný cvik - hlídání předmětu nebo stopování, ZPU2 obsahuje stopu, poslušnost a obranu.

- zkušební řád (pravidla a seznam cviků např. u sportovní či lovecké kynologie či atd.).

ZTV - zkouška terénního vyhledávání je zkouškou záchranných psů. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZV - zkoušky vloh - základní lovecké zkoušky odhalující vrozené vlohy psa.

ZVP 1-3 - zkouška vodních prací 1.-3.stupně, prověřuje práci psa ve vyhledávání a zachraňování osob ve vodě. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZVP-N - noční zkouška vodních prací, prověřuje práci psa ve vyhledávání a zachraňování osob ve vodě, ztížena tmou. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZVV1-3 - jedná se o zkoušky všestrannosti (stopa, poslušnost, obrana), dle NZŘ.

ZZO 1 - 3 - Zkouška základní ovladatelnosti dle oddílu “P” ZVV1 - 3.

ZZP1-3 - zkouška záchranných prací 1.-3.stupně, přičemž zkoušky se musí splňovat postupně a vzestupně, tedy zkouška ZZP3 je z této série zkouškou nejnáročnější. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZZP-N - noční zkouška záchranných prací (psů). Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZZS - zkouška záchranného stopování. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZZZ - zkouška záchranářské způsobilosti (psa), dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.