Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pohlavní cyklus u feny

 

 

23.1.2015

Puberta - pohlavní dospívání fen

Období puberty obvykle nastupuje několik měsíců po dosažení velikosti a živé hmotnosti dospělého zvířete, v průměru ve věku 8 – 12 měsíců (krajní hodnoty jsou 6 -  24 měsíců). Časněji puberta nastupuje u malých plemen a u fen chovaných ve skupinách nebo v kontaktu se psy. Projeví se nástupem první říje (hárání). Průběh prvního hárání může být atypický, proto hodnocení pohlavní aktivity u fen mladších dvou let není dostatečně průkazné. Standardní průběh pohlavního cyklu  lze očekávat od 2. říje.

 

Pohlavní cyklus fen

U fen představuje pohlavní cyklus 4 fáze: proestrus, estrus, diestrus a anestrus, které se během reprodukční periody života zvířete v tomto sledu opakují a mizí s přechodem do tzv. senia ve stáří 10 – 14 let. Senium nemusí být pozorováno u všech fen, některé cyklují celý život. Zevně se projevují fáze proestrus a estrus a představují tzv. hárání. Přibližně 70% fen hárá 2x do roka a z těchto zvířat opět asi 70% hárá na jaře a na podzim. Interval mezi háráními se označuje meziříjový interval a začíná 1. dnem diestru a končí posledním dnem anestru. Délka tohoto intervalu je plemenné i individuálně variabilní. Pohybuje se mezi 4 – 13 ti měsíci, v průměru je jeho délka 7 měsíců.

  • Proestrus - počátek říje (hárání)

Proestrus je charakterizován objevením se krvavého výtoku z vulvy oteklé až na několikanásobek běžné velikosti na začátku této fáze a nástupem svolnosti k páření na jejím konci. V průměru trvá 7 – 9 dní. Fena v tomto období může být neposlušná, neklidná, méně žere a více pije. Na vaječnících probíhá růst folikulů (útvarů obsahujících tzv. oocyty, tedy prekurzory vaječných buněk). Oocysty produkují hormony estrogeny, čímž dochází k zvýšení jejich koncentrace v periferní krvi. V pochvě dochází ke zmnožení vrstev vaginálních buněk, které existují v několika typech. Označujeme je jako buňky parabazální, inermediání a superficiální. Jejich kvalitativní a kvantitativní změny v průběhu celého cyklu mají význam z hlediska stanovení doby krytí při chovateli plánovaných graviditách.

  • Estrus - vlastní říje

V zevních příznacích tuto fázi charakterizuje svolnost k páření, případně žlutooranžový řídký výtok v menším množství. V průměru trvá 5 – 9 dní. Fena je atraktivní pro psy a sama je vyhledává. Na vaječnících folikuly zrychlují růst a  dochází k tzv. ovulaci, tedy prasknutí folikulů a uvolnění vajíček do dutiny břišní, kde jsou zachycena nálevkami vejcovodů. Buňky stěny folikulů se přetváří v procesu tzv. luteinizace na buňky luteinové, které produkují hormon progesteron na úkor estrogenů. Jeho koncentrace se tak v periferní krvi zvyšuje na hodnoty 2-4 ng/ml. Toto má význam pro stanovení vhodné doby krytí při metodě měření progesteronu v krvi v průběhu říje. Vaječné buňky v průběhu 2 – 3 dnů po ovulaci dokončují svůj vývoj ve vejcovodu a stávají se oplození schopnými. Tato schopnost oplození přetrvává 12 – 48 hodin. Koncentrace progesteronu se stále zvyšuje, na konci říje dosahuje hodnot 8 – 15 ng/ml.

  • Diestrus (metestrus) - luteální fáze cyklu

Diestrus začíná vymizením svolnosti k páření, dále se zevně neprojevuje. Někdy může být patrný mírný otok mléčné žlázy. Přesně lze stanovit konec diestru pouze na základě průkazu snížení koncentrace progesteronu k bazálním hodnotám, tedy pod 1 ng/ml. I když diestrus trvá 56 – 60 dní u březích a 60 – 90 dní u jalových fen, endokrinní stav u těchto zvířat je obdobný. Na vaječnících dominují žlutá tělíska, která se strukturálně i funkčně rozvíjejí do 20-30. dne po ovulaci, kdy dosahují velikosti okolo 10 mm a koncentrace progesteronu v periferní krvi kulminuje na hodnotách 30 – 60 ng/ml. Po tomto termínu žlutá tělíska podléhají pomalé a postupné regresi (zániku) a koncentrace progesteronu klesá pod 1 ng/ml na konci diestru. Průměrná koncentrace progesteronu u březích fen je nepatrně vyšší než u jalových.  V druhé polovině diestru v závislosti na poklesu progesteronu stoupá koncentrace prolaktinu ( tyto dva hormony jsou vůči sobě v negativní korelaci). U jalových fen při přechodu z diestru do anestru koncentrace prolaktinu rychle klesá k nulovým hodnotám, při kterých přetrvává až do 2. poloviny následujícího diestru. Všechny jalové feny jsou tedy po proběhlé říji ve stavu tzv. pseudogravidity, která však u většiny není zevně patrná.

  • Anestrus - klidová fáze pohlavního cyklu

Klinicky nelze anestrus jednoznačně rozpoznat od diestru. Na začátek anestru ukazuje pokles koncentrace progesteronu pod 1 ng/ml. Fáze končí objevením se příznaků proestru. Délka anestru je plemenně i individuálně variabilní a z převážné části udává délku meziříjového intervalu. Obvykle se pohybuje mezi 125 – 150 ti dny.


Autor článku MVDr. Silvie Ševčíková           © 2007 VETCENTRUM Duchek s.r.o.